ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

19 Oct: gnomodotiseis

Υπαγωγή ή μη των προβλεπομένων στη κείμενη νομοθεσία, περί προσλήψεων μέσω Α.Σ.Ε.Π., ενστάσεων, στην εξαίρεση του άρθρου 31 παρ. 2…