ΑΠΑΤΗ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ – ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ – ΕΟΠΥΥ

Η δικηγορική μας εταιρεία μας πέτυχε την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος για κατηγορία που είχε αποδοθεί σε ιδιωτική κλινική του Πειραιά Cosmoclinic περί απάτης εις βάρος του Δημοσίου. Αφορούσε σε υπόθεση δήθεν απατηλών υπερχρεώσεων από ιδιωτικές κλινικές για παρελθόντα έτη σε βάρος του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας κατόπιν ελέγχων από ιδιωτικές ελεγκτικές εταιρείες BlackThorton κ.λ.π.. Μη στοιχειοθέτηση της αντικειμενικής ευθύνης της απάτης κατά του Δημοσίου – σύστημα clawback. Την υπόθεση χειρίστηκε η κα. Μαρία Κευγά. Σημειώνεται ότι πολλές επισημάνσεις μας οι οποίες περιελήφθησαν στο υπόμνημά μας χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να καταλήξει η απαλλακτική κρίση και συμπεριλήφθηκαν σε αυτήν.