Ηθική και Επιχειρήσεις

οι επιχειρήσεις στις συναλλαγές του πρέπει να διέπονται από ακεραιότητα, εντιμότητα και ηθική. Δίκαιες συναλλαγές, δίκαιο εμπόριο, εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι στοιχεία μίας νέας αντίληψης λειτουργίας των επιχειρήσεων