ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ – Ν. 3869/2010 – ΕΓΓΥΗΤΕΣ – ΚΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ