Ποινικό δίκαιο

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις απάτης, εκβίασης, απιστίας, τοκογλυφίας, καταδολίευσης,  κλοπής, υπεξαίρεσης, ληστείας, φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, αθέμιτου ανταγωνισμού, χειραγώγησης αγοράς, λαθρεμπορίας, φοροδιαφυγής, έκδοσης πλαστών και εικονικών τιμολογίων, μη απόδοσης Φ.Π.Α., χρεών προς το δημόσιο, καταχραστών δημοσίου, νομιμοποίησης παράνομων εσόδων κ.λ.π.

 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις εγκλημάτων δωροδοκίας – δωροληψίας, απιστίας στην υπηρεσία, παράβασης καθήκοντος, κατάχρησης εξουσίας, ψευδούς βεβαιώσεως, παραβίασης ασύλου και απορρήτου κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις πλαστογραφίας, υφαρπαγής ψευδούς βεβαιώσεως, υπεξαγωγής εγγράφων κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις ψευδορκίας, ψευδούς καταμήνυσης, υπόθαλψης εγκληματία, αντίστασης, αντιποίησης, εγκληματικής οργάνωσης, συμμορίας, τρομοκρατικής δράσης  κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις εξύβρισης, δυσφήμησης, συκοφαντικής δυσφήμησης, δυσφήμησης Α.Ε., δημοσιευμάτων εφημερίδων – περιοδικών – διαδικτυακών σελίδων, ραδιοτηλεοπτικών  εκπομπών κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις παραβίασης προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις απειλής, αρπαγής, απαγωγής, παράνομης κατακράτησης, παράνομης βίας κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις  σχετικές με το γάμο και την οικογένεια και ενδοοικογενειακής βίας κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις ανθρωποκτονίας, έκθεσης σε κίνδυνο, σωματικής βλάβης (απλής, επικίνδυνης, βαριάς, θανατηφόρου), συμπλοκής κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις εγκλημάτων από ιατρικές πράξεις, φαρμακευτικά προϊόντα κ.λ.π.

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε υποθέσεις σχετικές με παραγωγή, κατοχή, διακίνηση, χρήση, εμπορία ναρκωτικών ουσιών κ.λ.π.