Η GPMK Law Firm

Here's What We Do Better

Η δικηγορική εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΕΥΓΑ», με διακριτικό τίτλο «GPMK Law Firm», συνεστήθη τον Μάρτιο του 2017, ως μετεξέλιξη του δικηγορικού γραφείου Γεωργίου Παναγιωτόπουλου – Μαρίας Κευγά και Συνεργατών.

Οι εταίροι της GPMK έχουν να επιδείξουν συνεχή και ενεργή παρουσία, τόσο στη δικαστηριακή, όσο και στη συμβουλευτική δικηγορία, για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια. 

Στα πλαίσια αυτά έχουν παραστεί σε πολύκροτες δίκες και έχουν παράσχει νομικές συμβουλές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στο χώρο των εκδόσεων, των ΜΜΕ, της πολιτικής, του αθλητισμού, της πιστοποίησης, της βιομηχανίας, των φαρμάκων, της υγείας, του τουρισμού, του εμπορίου και της τεχνολογίας.

Διακρίνονται για τη σφαιρική και σε βάθος θεώρηση του συνόλου του δικαίου, στοιχείο που επιτρέπει την ευρύτερη κατανόηση, εποπτεία και αντιμετώπιση των υποθέσεων, με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο οικονομικό πεδίο του δικαίου.  

Η GPMK, συνεχίζοντας την πολυετή επιτυχημένη επαγγελματική πρακτική των εταίρων της, αποτελεί τη σύγχρονη εξέλιξη και προσαρμογή στα νέα διεθνή δικηγορικά και τεχνολογικά δεδομένα, με προστιθέμενη αξία την ανωτέρω εμπειρία τους, αλλά και το όραμά τους για βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναπτυξιακή δυναμική πορεία εντός και εκτός της χώρας μας.

Σκοπός της εταιρείας είναι η πλήρης, ταχεία, ασφαλής και αποτελεσματική ικανοποίηση των αναγκών των εντολέων της, επενδύοντας διαρκώς σε σύγχρονες τεχνολογίες και υπηρεσίες ποιότητας, σε συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών διαφόρων κλάδων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Η λειτουργία της εταιρείας στηρίζεται στον επαγγελματισμό, τη γνώση, την εμπειρία, την εχεμύθεια, την προσήλωση στη λεπτομέρεια, τη μεθοδικότητα και τον στρατηγικό σχεδιασμό των υποθέσεων των εντολέων της, σε συνδυασμό με τη σύλληψη και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και λύσεων. 

Η GPMK παρέχει την ασφάλεια και την άκρως επαγγελματική, εξατομικευμένη και προσαρμοσμένη προσέγγιση, που απαιτείται κάθε φορά στις υποθέσεις των εντολέων της, με εγκυρότητα και υπευθυνότητα και με γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους και τη διασφάλιση της αναπτυξιακής τους πορείας.