Η GPMK Law Firm

Η δικηγορική εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΕΥΓΑ», με διακριτικό τίτλο «GPMK Law Firm», συνεστήθη τον Μάρτιο του 2017, ως μετεξέλιξη του δικηγορικού γραφείου Γεωργίου Παναγιωτόπουλου – Μαρίας Κευγά και Συνεργατών.

Οι εταίροι της GPMK έχουν να επιδείξουν συνεχή και ενεργή παρουσία, τόσο στη δικαστηριακή, όσο και στη συμβουλευτική δικηγορία, για περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια. 

Στα πλαίσια αυτά έχουν παραστεί σε πολύκροτες δίκες και έχουν παράσχει νομικές συμβουλές σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στο χώρο των εκδόσεων, των ΜΜΕ, της πολιτικής, του αθλητισμού, της πιστοποίησης, της βιομηχανίας, των φαρμάκων, της υγείας, του τουρισμού, του εμπορίου και της τεχνολογίας.

Η φιλοσοφία μας

Στα περισσότερα από είκοσι πέντε χρόνια συνεχούς και επιτυχημένης παρουσίας, τόσο στη δικαστηριακή πρακτική, όσο και στη νομική συμβουλευτική φυσικών και νομικών προσώπων, τα μέλη της εταιρείας μας χαρακτηρίζονται από βαθιά και πολυσχιδή επαγγελματική γνώση του συνόλου του δικαίου, μεγάλη εμπειρία, αυστηρό επαγγελματισμό, υπευθυνότητα, απόλυτη εχεμύθεια, ταχύτητα στη διεκπεραίωση και στρατηγική προσέγγιση των υποθέσεων των εντολέων μας.

Βασική μας επιδίωξη είναι η προστασία των συμφερόντων των εντολέων μας, η υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους και η επιτυχής εκπλήρωση των οραμάτων και των στόχων τους.

Οι αρχές μας

Oι αρχές και οι αξίες μας προσδιορίζουν το πλαίσιο της συνεργασίας μας με τους εντολείς μας.  

 • Αυστηρός επαγγελματισμός
 • Υπευθυνότητα
 • Δεοντολογία
 • Εχεμύθεια
 • Ακεραιότητα
 • Μεθοδικότητα
 • Έμφαση στη λεπτομέρεια
 • Προνοητικότητα
 • Ειλικρίνεια
 • Αμοιβαία συνεργασία

Στα πλαίσια αυτά, με σεβασμό στην εντολή τους, χαράσσουμε την στρατηγική μας για την προστασία των δικαιωμάτων και των εννόμων αγαθών των εντολέων μας και την ασφαλή και σταθερή ανάπτυξή τους.

Οι στόχοι μας

Οι στόχοι που θέτουμε και πετυχαίνουμε σε συνεργασία με τους εντολείς μας είναι μεταξύ άλλων:

 • Η ασφαλής προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων τους.
 • Η ελεύθερη απόλαυση των εννόμων αγαθών τους.
 • Η μακροπρόθεσμη, απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία τους.
 • Η υιοθέτηση προληπτικών νομικών πολιτικών.
 • Η εφαρμογή νομικών πρωτοκόλλων λειτουργίας.
 • Η άμεση και αποτελεσματική στρατηγική.
 • Η ευελιξία και προσαρμογή σε νέα δεδομένα.
 • Η υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων ιδεών και λύσεων.
 • Η επιτυχής υλοποίηση των σχεδίων και οραμάτων τους.
 • Η διαρκής αναπτυξιακή τους πορεία.
 • Η παροχή νομικών υπηρεσιών υψηλών προδιαγραφών.
Η σωστή επιλογή για την προάσπιση των συμφερόντων σας
Νομικές υπηρεσίες με κύρος και αξιοπιστία