Νέα συνεργασία της εταιρείας μας με την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ν. ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΑΕ» και τον διακριτικό τίτλο «ΑΣΕΑΡ ΑΕΣ ΑΕ.» για την παροχή νομικών υπηρεσιών.

Related Posts