Νέα συνεργασία της δικηγορικής μας εταιρείας με την εταιρεία “Business Coaching Lab – ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ” με διακριτικό τίτλο “Business Coaching Lab EE”.

Related Posts