Νέες Συνεργασίες

Νέα συνεργασία της δικηγορικής μας εταιρείας με την εταιρεία «ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΥΜΑΤΩΝ ΕΛΕΓΧΟΥ ΜΟΝ. ΕΠΕ», με διακριτικό τίτλο «ELECTRICAL NETWORK ΜΟΝ. ΕΠΕ».

Νέα συνεργασία της δικηγορικής μας εταιρείας με την εταιρεία ‘“Φ. Κιουρτσίδου Εξέλιορ Διεθνείς Υπηρεσίες & ΣΙΑ Ε.Ε.”, με διακριτικό τίτλο «Excelior Services International & Co E.E», σήμερα ‘“Ν. Κιουρτσίδης Εξέλιορ Διεθνείς Υπηρεσίες & ΣΙΑ Ε.Ε.”, με διακριτικό τίτλο «Excelior Services International & Co E.E» και σε λατινικούς χαρακτήρες θα είναι η «Ν. Kiourtsidis Excelior Services International & Co E.E.»