ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ-ΝΟΜΙΜΗ ΜΟΙΡΑ

Έκδοση προσωρινής διαταγής και απόφασης αναστολής εκτελέσεως κατά ατομικής ειδοποίησης χρεών κληρονόμου, από φόρο κληρονομίας. Οι αποφάσεις απέτρεψαν την περαιτέρω εκτέλεση του οικείου χρηματικού καταλόγου και των ταμειακών βεβαιώσεων χρέους κατά του κληρονόμου, ο οποίος δεν νέμεται την κληρονομιαία περιουσία, λόγω εκκρεμούς δικαστικής διαμάχης των κληρονόμων για προσβολή της νόμιμης μοίρας. Η δικηγορική μας εταιρεία εκπροσώπησε τον υπόχρεο κληρονόμο.

(200επ Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (ΚΔΔ), 1825 Αστικού Κώδικα (ΑΚ) 478επ. Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (ΚΠολΔ)

Related Posts