ΥΛΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ ΣτΕ

ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ

Υλική αρμοδιότητα για την προσφυγή κατά των αποφάσεων των συμβουλίων που αποφαίνονται για τη μισθολογική εξέλιξη των μονίμων δημοσίων υπαλλήλων. Αρμόδιο δικαστήριο να εξετάσει την απόφαση περί μη μονιμοποιήσεως είναι το Συμβούλιο της Επικρατείας με προσφυγή ουσίας και όχι το Διοικητικό Εφετείο με αίτηση ακυρώσεως. Το καθ’ ου η αίτηση ΝΠΔΔ εκπροσώπησε ο εταίρος μας Γεώργιος Π. Παναγιωτόπουλος (Δημοσιευμένη στο ΝΟΜΟS).

Related Posts