ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΔΟΚΙΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Απόρριψη αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ), δόκιμου υπαλλήλου, ο οποίος ζητούσε την μονιμοποίησή του, μετά από απόρριψη της από το αρμόδιο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Το καθ’ ου η αίτηση Ν.Π.Δ.Δ. εκπροσώπησε  ο εταίρος της δικηγορικής μας εταιρείας Γεώργιος Παναγιωτόπουλος.

Related Posts