ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ-ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

H δικηγορική μας εταιρεία, σε συνεργασία με τον δικηγόρο Μάριο Παναγιωτόπουλο, με ειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο και στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης πέτυχε τη λήψη προσωρινής διαταγής περί αναστολής ατομικών και συλλογικών μέτρων εκτέλεσης στα πλαίσια αιτήσεως περί προληπτικών μέτρων 106α ΠτΚ.

Related Posts