ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ ΣΕ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ ΕΙΣ ΧΕΙΡΑΣ ΤΡΙΤΟΥ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ - ΑΝΑΚΟΠΗ 933 ΚΠολΔ

Η εταιρείας μας πέτυχε την έκδοση προσωρινής διαταγής επί αιτήσεως αναστολής κατόπιν ανακοπής του 933 ΚΠολΔ, κατά κατασχετηρίου εις χείρας τρίτων (τραπεζών κ.λ.π.). Δεκτό το αίτημα λόγω παράβασης του επισπεύδοντος δικαστικής απόφασης  προληπτικών μέτρων εξυγίανσης. Αναστολή έμμεσης εκτέλεσης βάσει ανάλογης εφαρμογής του 937 ΚΠολΔ σε συνδυασμό με 731 του ΚΠολΔ.

Related Posts