ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ-ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

H δικηγορική μας εταιρεία, σε συνεργασία με τον δικηγόρο Μάριο Παναγιωτόπουλο, με ειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο και στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης πέτυχε τη λήψη προσωρινής διαταγής περί αναστολής ατομικών και συλλογικών μέτρων εκτέλεσης στα πλαίσια αιτήσεως περί προληπτικών μέτρων 106α ΠτΚ τόσο για τα νομικά πρόσωπα όσο και για τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών – φυσικό πρόσωπο.

Related Posts