ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟ

Απόφαση λήψεως προληπτικών μέτρων του 106α Πτωχευτικού Κώδικα, περί εξυγιάνσεως, με επέκταση της προστασίας πέραν του νομικού προσώπου και ατομικά στον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. Την εταιρεία και τον επιχειρηματία – νόμιμο εκπρόσωπο εκπροσώπησε η δικηγορική μας εταιρεία, σε συνεργασία με τον δικηγόρο Μάριο Παναγιωτόπουλο, με ειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο και στο δίκαιο αναγκαστικής εκτέλεσης.

Related Posts