ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ-ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΑΚΥΡΩΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΠΡΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ-ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Δεκτή ανακοπή μας κατά διαταγής πληρωμής και επιταγής προς εκτέλεση που εξέδωσε η εταιρεία με την επωνυμία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Ανώνυμη Εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών», με τον διακριτικό τίτλο «ΣΟΛ ΑΕ» κατά επιχειρήσεων – εντολέων μας κατά παράβαση δικαστικής αποφάσεως που είχε κάνει δεκτά και είχε επιβάλει προληπτικά μέτρα προστασίας στα πλαίσια της εξυγίανσης και εξ αυτού του λόγου ακύρωση αυτών ως επιθετικές ενέργειες λόγω προστασίας που είχαν οι εντολείς μας στα πλαίσια του 106α του Πτωχευτικού Κώδικα.

Related Posts