ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΔΙΑΤΑΓΗ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Η δικηγορική μας εταιρεία σε συνεργασία με το γραφείο Μάριου Παναγιωτόπουλου και Συνεργατών με εξειδίκευση στο τραπεζικό δίκαιο πέτυχε εκ νέου την έκδοση τριών (3) προσωρινών διαταγών επί αιτήσεων λήψεως προληπτικών μέτρων του 106α Πτωχευτικού κώδικα, περί εξυγιάνσεως με επέκταση της προστασίας πέραν των νομικών προσώπων και στους νομίμους εκπροσώπους αυτών ατομικά.

Related Posts