ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΜΗΤΕΡΑ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την καταδίκη μητέρας για παραβίαση δικαστικής απόφασης (άρθρο 169Α ΠΚ), ρύθμισης του δικαιώματος επικοινωνίας του πατέρα με το ανήλικο τέκνο. Η απόφαση έκρινε ότι ο τρόπος της αυθαίρετης αλλαγής του τόπου και του χρόνου παράδοσης του τέκνου από τη μητέρα έγινε χωρίς κάποιο δικαιολογητικό λόγο και χωρίς προηγούμενη συνεννόηση με τον πατέρα αλλά με ρηματική ανακοίνωση, παρά την αρχική συναίνεση του πατέρα η οποία άλλαξε καθώς απαίτησε τη τήρηση της αποφάσεως λόγω της απαξιωτικής συμπεριφοράς της μητέρας. Την εν λόγω συμπεριφορά της το δικαστήριο την αξιολόγησε ως μειωτική για τον πατέρα, η επικοινωνία του οποίου με το τέκνο του κρίθηκε αξιολογικά υπέρτερη από το παιχνίδι του τέκνου σε φιλικό σπίτι της μητέρας, το οποίο ήταν άγνωστο στον πατέρα. Η απόφαση δεν αναγνώρισε κανένα ελαφρυντικό (ταπεινών αιτίων και προηγούμενου έντιμου βίου) και χορηγήθηκε αναστολή υπό τον όρο τήρησης της δικαστικής απόφασης που ρυθμίζει την επικοινωνία.

Την υπόθεση επιμελήθηκε η εταίρος Μαρία Κευγά.