ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΟΡΙΩΝ ΗΧΟΥ

Έκδοση αθωωτικής αποφάσεως για φερόμενες παραβάσεις περιβαλλοντικού δικαίου από ιδιωτική κλινική (ηχορύπανση – υπέρβαση ορίων ήχου από μηχανήματα της κλινικής), κατόπιν καταγγελίας και διενέργειας αυτοψίας της Περιφέρειας. Η δικηγορική μας εταιρεία υπερασπίστηκε τους κατηγορουμένους νομίμους εκπροσώπους της κλινικής.

Related Posts