Νέα συνεργασία με την ιδιωτική κλινική COSMOCLINIC

Έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά όπως ανακοινώσουμε ότι η δικηγορική μας εταιρεία ανέλαβε τη συνολική νομική υποστήριξη, τόσο σε επίπεδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών όσο και δικαστηριακού χειρισμού υποθέσεων,  της γνωστής ιδιωτικής κλινικής του Πειραιά COSMOCLINIC σε όλους του τομείς του δικαίου.  Ευχαριστούμε του ιθύνοντες αυτής για την εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλουν και με τη σειρά μας υποσχόμεθα όπως συνεχίσουμε να τους συνδράμουμε με την ποιοτική και  υψηλής προστιθέμενης αξίας παροχή υπηρεσιών μας.