ΕΚΧΩΡΗΣΗ ΜΙΣΘΩΣΕΩΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΞΙΩΣΕΩΝ

Απόφαση σύμφωνα με την οποία εκμισθωτής απώλεσε το δικαίωμα εισπράξεως μισθωμάτων από μίσθωση κινητού πράγματος, λόγω, προγενέστερης της αγωγής του, εκχωρήσεως των μισθωμάτων σε τραπεζικό ίδρυμα. Το δικαστήριο έκρινε ότι υφίσταται έλλειψη ενεργητικής νομιμοποιήσεως του εκμισθωτή – εκχωρητή και αποκοπή αυτού από την συμβατική σχέση, στην οποία έχει, από της αναγγελίας, δικαιώματα μόνον ο εκδοχέας. Την υπόθεση υποστήριξαν από πλευράς του μισθωτή οι εταίροι της δικηγορικής μας εταιρείας Γεώργιος Παναγιωτόπουλος και Μαρία Κευγά.

(άρθρα 455επ. Αστικού Κώδικα)

Related Posts