ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΗΜΑΤΟΣ

–ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ–

H εταιρεία μας προέβη σε επιτυχή κατάθεση του εθνικού σήματος «Έκκεντρο Stores ΔΙΚΤΥΟ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΛΙΑΝΙΚΗΣ » του Αστικού Συνεταιρισμού «ΕΚΚΕΝΡΟ ΣΥΝ ΠΕ»