———-ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΕΚΤΙΚΟΥ ΜΕ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΣΗΜΑΤΟΣ———-