ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΜΙΣΘΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΟ ΜΙΣΘΙΟ

Αποδοχή αγωγής για καταβολή μισθωμάτων υπέρ του εκμισθωτή σε εμπορική μίσθωση. Το δικαστήριο απέρριψε το αίτημα του μισθωτή για συμψηφισμό οφειλομένων μισθωμάτων με εργασίες που φερόταν ότι είχε κάνει ο μισθωτής. Τον εκμισθωτή εκπροσώπησε η δικηγορική μας εταιρεία.

(Νόμος 4242/2014, Προεδρικό Διάταγμα 34/1995)

Related Posts