ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (PRIVACY AND TECHNOLOGY)

Η τεχνολογία, από τη γέννησή της ανοίγει καθημερινά στην ανθρωπότητα τεράστιους ορίζοντες και άπειρες δυνατότητες. Σήμερα, η επικοινωνία, η πληροφορία, τα δεδομένα αναπτύσσονται και διακινούνται σε ένα πρωτόγνωρο περιβάλλον, εν πολλοίς άγνωστο, στο μέγεθος και τις διαστάσεις του, στην πλειοψηφία των ανθρώπων. Έτσι η προστασία της ιδιωτικότητάς μας, μέσα σε αυτό το νέο περιβάλλον, δεν είναι μόνο νομικό – θεσμικό ζήτημα, αλλά και ζήτημα προσωπικό, που προϋποθέτει γνώση και διαμόρφωση συγκεκριμένης κουλτούρας χρήσης και διαχείρισης, έτσι ώστε αυτά για τα οποία πολέμησε και κατοχύρωσε το ανθρώπινο είδος να μην αλωθούν και μάλιστα εν αγνοία του.

Τα τελευταία χρόνια επί παραδείγματι, ιδίως όσοι έχουν εταιρείες ή δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα που τηρούν δεδομένα απαντούν συχνά τη λέξη «cloud» (σύννεφο). Δεν είναι λίγες οι εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες cloud και ως εκ τούτου οι διαφημίσεις και προβολές, σχετικά με αυτή την τεχνολογική δυνατότητα, είναι πολλές και ιδιαιτέρως ελκυστικές, είναι η αλήθεια. Τι είναι όμως το cloud; Ουσιωδώς είναι ένας μεγάλος ψηφιακός χώρος αποθήκευσης δεδομένων, ο οποίος δύναται να βρίσκεται σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, ή και σε πλείονες του ενός τόπους, ανά την υφήλιο. Τέτοιου είδους παροχές προσφέρουν τεχνολογικοί κολοσσοί και βεβαίως τα πλεονεκτήματα της επιλογής cloud, αντί του συμβατικού server είναι πολλά. Ενδεικτικά, η μη αναγκαιότητα εξοπλισμού, η δυνατότητα πρόσβασης από οιαδήποτε συσκευή και οπουδήποτε μέσω του διαδικτύου, η διαρκής και αυτόματη επικαιροποίηση του λογισμικού, η προστασία των δεδομένων από απώλεια λόγω εκτάκτων συνθηκών (πυρκαγιά, κλοπής server κ.λ.π.), και ίσως και το μικρότερο εν γένει κόστος αποθήκευσης. Βέβαια, όπως κάθε τεχνολογικό επίτευγμα έτσι και αυτό το πρωτοποριακό τεχνολογικό προϊόν πιθανόν να ελλοχεύει κινδύνους, όπως ενδεικτικώς να μην μπορούμε να ανατρέξουμε στα δεδομένα μας αναλόγως σε ποιο μέρος του κόσμου είμαστε, βάσει όρων που πιθανόν να διαλαμβάνονται στις πολυσέλιδες συμβάσεις των παρόχων. Κυρίως όμως τίθεται θέμα προστασίας των προσωπικών μας δεδομένων από πιθανές παραβιάσεις που μπορεί να λάβουν χώρα, παρά τα αυξημένα και υψηλά επίπεδα προστασίας που υιοθετούνται και εφαρμόζονται από τους παρόχους, γεγονός που αν τυχόν συμβεί θα έχει αρνητικές επιπτώσεις σε καίριους και βασικούς τομείς της ζωής μας και ιδίως στην παραβίαση της ιδιωτικότητάς μας και της προσωπικής μας ελευθερίας. Και ναι μεν ο GDPR, που ουσιωδώς επέφερε βελτιώσεις και κάποιες νέες προβλέψεις στο προγενέστερο νομικό καθεστώς, συνιστά ένα επιπλέον θετικό μέτρο, αλλά σίγουρα δεν επαρκεί. Έχει καταδειχθεί, ότι παρά τα υψηλού επιπέδου μέτρα ασφαλείας που λαμβάνονται δεν μπορεί να αποκλεισθεί η μικρή έστω πιθανότητα να παραβιασθεί το απόρρητο των δεδομένων μας κάτι το οποίο βέβαια μπορεί να συμβεί και όταν εμείς τηρούμε τα δεδομένα μας. Η πρόσφατη πραγματικότητα έχει καταδείξει ότι μπορεί το πεδίο προστασίας να παραβιασθεί και τα δεδομένα μας να περιέλθουν ερήμην μας στη γνώση τρίτων ως π.χ. μυστικών κρατικών υπηρεσιών, οικονομικών μεγαθηρίων, εταιρειών επικοινωνίας κ.λ.π. Έτσι τα δεδομένα μας δύναται να υποβληθούν σε επεξεργασία, να διαμορφώσουν το προφίλ μας και να το καταστήσουν αξιοποιήσιμο σε τρίτους, χωρίς τη γνώση και έγκρισή μας. Πέρα λοιπόν από το γεγονός ότι καθίσταται αναγκαία η επέκταση της νομοθετικής προστασίας και η αυστηροποίηση της προκειμένου να περιορισθούν ακόμη περισσότερο οι κίνδυνοι παραβίασης των δεδομένων μας, χρειάζεται επίσης να υφίσταται επαρκής και αναλυτική ενημέρωση, ώστε η κάθε τυχόν ενέργεια ή επιλογή μας να γίνεται με επίγνωση των πιθανών συνεπειών που επάγεται για εμάς. Μέσα στα επόμενα χρόνια, προβλέπεται η ιδιωτικότητα να είναι πλέον αγαθό για λίγους. Ας ελπίσουμε ότι η πρόβλεψη αυτή, και με τη δική μας συνειδητοποίηση, δεν θα πραγματοποιηθεί.

Γιώργος Παναγιωτόπουλος

ΜΔΕ Συνταγματικού Δικαίου

Εταίρος- Διαχειριστής

www.gpmklawfirm.eu

Related Posts