ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΓΩΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΗΣ

Αποδοχή αγωγής ασφαλισμένης κατά ιδιωτικής εταιρείας ασφαλίσεων ζωής και ιατρικής περίθαλψης. Η ασφαλιστική εταιρεία αρνείτο την ισχύ προσθέτου πράξεως, την οποία είχε συνάψει με την ασφαλισμένη σε χρόνο προ της εμφανίσεως σε αυτήν μόνιμης βλάβης της υγείας της, που την υποχρέωνε τακτικά να εισάγεται σε νοσοκομείο και να νοσηλεύεται. Κατά τη δίκη τέθηκαν θέματα γνησιότητας υπογραφής και δήθεν πλαστογραφίας. Την ασφαλισμένη εκπροσώπησε ο εταίρος μας Γεώργιος Παναγιωτόπουλος.