ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΙΣ

ΔΟΞΑΣΙΕΣ - ΔΟΓΜΑΤΑ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση αποφάσεως Πολιτικού Δικαστηρίου  σύμφωνα με την οποία οι δοξασίες δεν συνιστούν γεγονότα, με την έννοια των ορισμών της απάτης, της αδικοπραξίας, της προσβολής της προσωπικότητας ή της ενδοσυμβατικής ευθύνης και ως εκ τούτου εκ φεύγει του δικαστικού ελέγχου η αλήθεια και ορθότητα ή μη αυτών.

Related Posts