ΘΕΣΗ ΣΕ ΑΡΧΕΙΟ ΜΗΝΥΣΗΣ ΥΠΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΓΙΑ ΑΡΧΕΙΟ ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΗ ΥΠΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε όπως εκδοθεί εισαγγελική διάταξη για να τεθεί σε αρχείο μήνυση που αφορούσε σε δήθεν υπεξαγωγή εγγράφων από δικηγόρο. Την υπόθεση χειρίστηκε η εταίρος Μαρία Κευγά.