Η ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ – ΜΗ ΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε μία σημαντική απόφαση με ευρύτερη νομολογιακή και πρακτική αξία καθώς έγινε δεκτή η αναίρεσή της στο ΣτΕ και με την εκδοθείσα απόφαση δικαιώθηκε ο Συμβολαιογράφος έναντι του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς – Αιγαίου και Δωδεκανήσου. Συγκεκριμένως, η απόφαση έκρινε ότι η Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία δεν συνιστά οργανισμό κοινής ωφελείας κατά την έννοια του άρθρου 99 του Ν. 670/1977, και ως εκ τούτου το συμβόλαιο δεν συνιστά κρατικό συμβόλαιο. Αποτέλεσμα αυτού είναι να μην υπόκεινται τα αναλογικά δικαιώματα της αμοιβής του Συμβολαιογράφου από τη σύνταξη του συμβολαίου σε διανομή. Μάλιστα η απόφαση αφού ανήρησε την απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών κράτησε την υπόθεση και προέβη στην εκδίκασή της, κάνοντας δεκτή την αγωγή του Συμβολαιογράφου. Επίσης έκρινε ότι η δικαιοδοσία για αυτές τις υποθέσεις ανήκει στα διοικητικά δικαστήρια.Την υπόθεση χειρίστηκε ο κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος.

Related Posts