ΕΝΔΟΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ-ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Έκδοση αμετάκλητης απόφασης, με την οποία έγινε δεκτή αγωγή κατά Μ.Κ.Ο., από τον διαχειριστή έργου της στο εξωτερικό, στα πλαίσια των χρηματοδοτούμενων έργων της Υπηρεσίας Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας (Υ.Δ.Α.Σ.) του Υπουργείου Εξωτερικών, με την οποία ζητούσε την καταβολή αμοιβής του που δεν του είχε καταβληθεί, παρά το γεγονός ότι είχε εκδώσει τυπικά Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών. Τον διαχειριστή του έργου εκπροσώπησε ο εταίρος μας Γεώργιος Παναγιωτόπουλος.

(ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ΕΝΟΧΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ, ενδοσυμβατική ευθύνη, σύμβαση έργου, 681επ. 70,71, 346 ΑΚ)

Related Posts