ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΡΓΟΛΑΒΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΗΘΕΙΣΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε μία ακόμη θετική δικαστική έκβαση για την εντολέα της κατασκευαστική εταιρεία, καθώς απερρίφθη καθ’ ολοκληρίαν και σε όλες τις βάσεις της (σύμβαση έργου, αδικοπραξία, αδικαιολόγητος), αγωγή κατά της εργολαβικής εταιρείας η οποία είχε αναλάβει την ανακαίνιση οικίας. Στην εν λόγω υπόθεση, πέραν δήθεν κακοτεχνιών, τέθηκαν ζητήματα πολεοδομικών παραβάσεων, έκδοσης κατάλληλης πολεοδομικής άδειας, έλλειψη συμφωνηθέντων. Η απόφαση αποδέχθηκε τη σύννομη και προσήκουσα εκτέλεση του έργου από την εταιρεία με την πλήρωση όλων των συνομολογηθεισών ιδιοτήτων πέραν άλλων και από το γεγονός της μη επιφύλαξης κατά την παραλαβή του έργου και την ύπαρξη τεχνικού συμβούλου του ιδιοκτήτη καθ’ όλη τη διάρκεια των εργασιών. Την υπόθεση χειρίστηκε ο κ. Γεώργιος Παναγιωτόπουλος.

Related Posts