ΑΘΩΩΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΑΚΑΛΥΠΤΗΣ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΕΠΙΤΑΓΗΣ

Αθωωτική απόφαση από το αδίκημα της έκδοσης ακάλυπτης επιταγής, επιχειρηματία που είχε δώσει εντολή ανάκλησης της επιταγής, λόγω μη εκπληρώσεως συμβατικής υποχρεώσεως του εγκαλούντος. Η δικηγορική μας εταιρεία εκπροσώπησε τον κατηγορούμενο επιχειρηματία.  

(Νόμος 5960/1933)