ΕΓΚΥΡΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΜΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΣΗ - ΑΟΡΙΣΤΙΑ ΑΓΩΓΗΣ

Απόρριψη αγωγής εργαζομένου για αναγνώριση ακυρότητας της καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας του. Ο εργαζόμενος επικαλείτο καταχρηστική άσκηση του δικαιώματος στην καταγγελία της συμβάσεως εργασίας του από την εργοδότρια εταιρεία. Απαράδεκτη εν μέρει η αγωγή λόγω αοριστίας, διότι ο ενάγων δεν εκθέτει, πέρα από τις δικές του ανάγκες, την αρχαιότητα, την ηλικία, και την οικονομική και οικογενειακή του κατάσταση και ονομαστικά τα στοιχεία των λοιπών προς σύγκριση συναδέλφων του και τις οικονομικές, οικογενειακές και λοιπές ανάγκες τους.  Η αγωγή απορρίφθηκε περαιτέρω, διότι το δικαστήριο δέχθηκε ότι η καταγγελία υπαγορεύθηκε από οικονομοτεχνικούς λόγους και όχι από λόγους εμπάθειας της εργοδότριας εταιρείας, στο πρόσωπό του εργαζομένου, επειδή εκείνος αρνήθηκε την υποβολή του σε σύστημα εκ περιτροπής εργασίας και προσέφυγε στην Επιθεώρηση Εργασίας.

.

Related Posts