ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ EOT – ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η δικηγορική μας εταιρεία εξέδωσε τελεσίδικη απόφαση (Εφετείου Αθηνών – Τακτική Διαδικασία), δια της οποίας ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού υποχρεούται να καταβάλλει το τίμημα τιμολογίων για καταχωρήσεις διαφημιστικών και ενημερωτικών δράσεων του ΕΟΤ σε εφημερίδα.

Related Posts