ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ – ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση δύο (2)  τελεσίδικων αποφάσεων κατά του Ελληνικού Δημοσίου κατόπιν απορρίψεως σχετικών εφέσεων αυτού για καταβολή διαφημιστικής δαπάνης σε πανελλήνιας κυκλοφορίας εφημερίδα. Το Ελληνικό Δημόσιο οφείλει λοιπόν να καταβάλλει το τίμημα των τιμολογίων που εξεδόθησαν.