ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΕΟΤ

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η δικηγορική μας εταιρεία εξέδωσε και άλλη μία απόφαση πολιτικού δικαστηρίου βάσει της οποίας ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού υποχρεούται να καταβάλλει το τίμημα τιμολογίων σε εκδοτική εταιρεία πανελλήνιας εφημερίδας, για καταχωρήσεις διαφημιστικών και ενημερωτικών δράσεων του ΕΟΤ σε διάφορες Περιφέρειες της Ελλάδας, με απευθείας ανάθεση.

Related Posts