ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Η δικηγορική μας εταιρεία εξέδωσε δύο (2) τελεσίδικες αποφάσεις των πολιτικών δικαστηρίων βάσει των οποίων το Ελληνικό Δημόσιο, παρά τις αντιρρήσεις του Επιτρόπου και του Ελεγκτικού Συνεδρίου, υποχρεούται να καταβάλλει το τίμημα τιμολογίων σε εκδοτική εταιρεία πανελλήνιας εφημερίδας, για καταχωρήσεις διαφημιστικών και ενημερωτικών δράσεων Υπουργείου, με απευθείας ανάθεση είτε με σύναψη σύμβασης είτε ελλείψει εγγράφου τύπου.

Related Posts