ΑΠΑΛΛΑΚΤΙΚΟ ΒΟΥΛΕΥΜΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΦΕΤΩΝ

ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΑΤΗ-ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος του Συμβουλίου Εφετών επί αδικήματος κακουργηματικής απάτης και πλαστογραφίας σε βάρος του Δημοσίου, που αφορούσε σε χρήση πλαστών εγγυητικών επιστολών τραπέζης, κατά το στάδιο της αποδοχής της πρότασης ένταξης έργου σε συγχρηματοδοτούμενα έργα στα πλαίσια του  Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ). Οι εταίροι της δικηγορική μας εταιρείας υποστήριξαν την υπόθεση ως συνήγοροι υπερασπίσεως της κατηγορουμένης.   

(άρθρα  216 πλαστογραφία και 386 απάτη Π.Κ., Ν. 1608/50 περί καταχραστών δημοσίου χρήματος, Ποινικό, εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα, εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαιωμάτων Δημόσιο συγχρηματοδοτούμενα έργα ΚΠΣ).

Related Posts