ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΙΑΤΡΟΥ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση απαλλακτικού βουλεύματος για ιατρική ευθύνη από δήθεν εσφαλμένη διάγνωση και χορήγηση πιστοποιητικού ικανότητας προς εργασία. Η εταιρεία μας εκπροσώπησε τον καθ’ ου η έγκληση, νόμιμο εκπρόσωπο – ιατρό ιδιωτικής κλινικής στην οποία διενεργήθηκε η εξέταση και έκρινε κατάλληλο προς ναυτολόγηση καπετάνιο εμπορικού πλοίου διεθνών μεταφορών. Την υπόθεση χειρίστηκε η εταίρος Μαρία Κευγά.