ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΠΟ Δ.Ο.Υ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΟΓΩ ΕΚΚΡΕΜΟΔΙΚΙΑΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ

Εκ μέρους της Δ.Ο.Υ. αναστολή καταβολής φόρου κληρονομίας, λόγω εκκρεμοδικίας μεταξύ των συγκληρονόμων, με αιτία την προσβολή της νόμιμης μοίρας άρθρο 1825 Αστικού Κώδικα (ΑΚ). Η δικηγορική μας εταιρεία εκπροσώπησε τον υπόχρεο κληρονόμο.

(άρθρο 1825 Αστικού Κώδικα (ΑΚ) – Κώδικας Φορολογίας Κληρονομιών, Δωρεών, γονικών Παροχών Προικών και κερδών από Τυχερά Παίγνια Ν. 2961/2001 )

Related Posts