ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΝΕΑΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ – ΕΥΚΤΗΡΙΟΣ ΟΙΚΟΣ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση αδείας ίδρυσης και λειτουργίας ευκτηρίου οίκου γνωστής νέας θρησκείας στην Ελλάδα.