ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑ ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΕΥΘΥΝΗ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΠΗ ΚΑΤΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση απόφασης Διοικητικού Δικαστηρίου η οποία έκρινε ότι η μη κοινοποίηση της ατομικής ειδοποίησης που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ.1 του ΚΕΔΕ (προ την 01-01-2014) ή στο άρθρο 47 του ΚΦΔ (μετά την 01-01-2014) στον ομόρρυθμο εταίρο για φορολογικές οφειλές της ομορρύθμου εταιρείας δεν τον καθιστά οφειλέτη – συνυπεύθυνο πρόσωπο. 

Related Posts