ΑΔΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΝΗΛΙΚΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

Η δικηγορική μας εταιρεία πέτυχε την έκδοση αποφάσεως χορήγησης αδείας σε ανήλικο για αποποίηση κληρονομίας εξ αδιαθέτου, μολονότι η κληρονομία που κατέλιπε ο εκπλιπών στους συγκληρονόμους είχε ενεργητικό (ακίνητα και κινητά) και δεν υφίστατο παθητικό ήτοι ήταν δίχως χρέη σε Δημόσιο και ιδιώτες.