ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΣΤΙΣ ΝΟΜΙΚΕΣ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ... με πελάτες σε όλο τον κόσμο ΑΞΙΖΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥς ... με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΤΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΣΑΣ ... διασφαλίζοντας τα δικαιώματα και τα συμφέροντά σας
Καλώς ήρθατε στην δικηγορική εταιρεία GPMK
25 ΧΡΟΝΙΑ

ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

Η δικηγορική εταιρεία «ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΜΑΡΙΑ Ι. ΚΕΥΓΑ», με διακριτικό τίτλο «GPMK Law Firm», συνεστήθη τον Μάρτιο του 2017, ως μετεξέλιξη του δικηγορικού γραφείου Γεωργίου Παναγιωτόπουλου – Μαρίας Κευγά και Συνεργατών.

Παρέχουμε επί πολλά έτη υπηρεσίες σε περισσότερες από 30 επιχειρήσεις σε Ελλάδα, Ε.Ε και ΗΠΑ.

Εφαρμόζουμε καινοτόμες λύσεις και πρακτικές που μειώνουν στο ελάχιστο την ανάδειξη νομικών προβλημάτων.

Χαράζουμε εξ αρχής τη στρατηγική και τη τακτική μας με μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Διεξάγουμε με απόλυτη επιτυχία διαπραγματεύσεις και εξωδικαστικές επιλύσεις διαφορών.

Επεξεργαζόμαστε πολλαπλά και
εναλλακτικά σενάρια.

Δίνουμε έμφαση στη
λεπτομέρεια.

Τομείς ειδίκευσης

Με ιδιαίτερη εξειδίκευση στο οικονομικό δίκαιο, ως ενδεικτικώς στο δίκαιο των επιχειρήσεων και των συμβάσεων, στο οικονομικό έγκλημα, σε θέματα κοινωνικής οικονομίας και φορολογικού, τραπεζικού, διοικητικού, αστικού και εργατικού δικαίου, προσεγγίζουμε το δίκαιο ως πλέγμα κανόνων με άμεση συνέργεια και αλληλεπίδραση και διακρινόμαστε για τη σφαιρική και σε βάθος θεώρηση του συνόλου του, στοιχείο που επιτρέπει την ευρύτερη κατανόηση, εποπτεία και επιτυχή αντιμετώπιση των υποθέσεων των εντολέων μας.

 

Εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις ίδρυσης, λειτουργίας, εξυγίανσης και αναδιάρθρωσης εταιρειών, σύναψης εμπορικών συμβάσεων, κατοχύρωσης και προστασίας εμπορικών σημάτων, Leasing, Franchising, Factoring, πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, επιταγών, μετοχών, ιδιωτικής ασφάλισης, ρύθμισης και αναδιάρθρωσης τραπεζικών δανείων, πτώχευσης, αλληλόχρεων λογαριασμών, αναπτυξιακών νόμων, πιστοποίησης ποιότητας, προστασίας καταναλωτών, διαδικτύου, ενέργειας, κοινωνικής οικονομίας κ.λ.π. Παροχή νομικών συμβουλών, σύνταξη γνωμοδοτήσεων, διενέργεια διαπραγματεύσεων, σύνταξη συμφωνητικών και συμβάσεων, σύνταξη δικογράφων αγωγών, εφέσεων και αιτήσεων αναιρέσεως, παράσταση και υποστήριξη των υποθέσεων ενώπιον όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου. 

Εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις εγκλημάτων σχετικών με την περιουσία, την ιδιοκτησία, τη φορολογία, την υπηρεσία, τα υπομνήματα, τη δικαιοσύνη, τη πολιτειακή εξουσία, τη δημόσια τάξη, την τιμή, την προσωπική ελευθερία, τα προσωπικά δεδομένα, την οικογένεια, τη ζωή, την υγεία, την ιατρική ευθύνη, τα ναρκωτικά κ.λ.π. Παροχή νομικών συμβουλών, σύνταξη δικογράφων μηνύσεων – εγκλήσεων, υπομνημάτων, προσφυγών, εφέσεων, αιτήσεων συγχώνευσης, δοσοποίησης, αναστολής εκτέλεσης ποινής, αιτήσεων αναιρέσεως, παράσταση και υποστήριξη των υποθέσεων στα πλαίσια της προκαταρκτικής διαδικασίας, στην ανάκριση, ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις ενοχικού, οικογενειακού, κληρονομικού, εμπράγματου και ειδικού ιδιωτικού δικαίου. Παροχή νομικών συμβουλών, διενέργεια διαπραγματεύσεων, σύνταξη συμφωνητικών και συμβάσεων, σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σύνταξη δικογράφων αγωγών, εφέσεων και αιτήσεων αναιρέσεως, παράσταση και υποστήριξη των υποθέσεων ενώπιον των δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου.

Εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις ατομικού, συλλογικού και κοινωνικοασφαλιστικού δικαίου. Παροχή νομικών συμβουλών, διενέργεια διαπραγματεύσεων, σύνταξη συμφωνητικών και συμβάσεων, σύνταξη γνωμοδοτήσεων, υπομνημάτων, δικογράφων αγωγών, εφέσεων και αιτήσεων αναιρέσεως, παράσταση και υποστήριξη των υποθέσεων ενώπιον του ΣΕΠΕ και των δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Αρείου Πάγου. 

Εξειδικευμένες νομικές υπηρεσίες σε υποθέσεις δημοσίων συμβάσεων, φορολογικού, τελωνειακού, δημοσιοϋπαλληλικού, πολεοδομικού, δασικού, εκπαιδευτικού και εκκλησιαστικού δικαίου, δικαίου απαλλοτριώσεων και εκτελέσεως και σε υποθέσεις προστασίας ατομικών δικαιωμάτων και ελευθεριών, δικαιωμάτων μειονοτήτων και ευπαθών ομάδων. Παροχή νομικών συμβουλών, σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σύνταξη συμφωνητικών και συμβάσεων, σύνταξη ενστάσεων και δικογράφων αγωγών, προσφυγών, ανακοπών, αναστολών, εφέσεων, αιτήσεων αναιρέσεως και ακυρώσεως, παράσταση και υποστήριξη των υποθέσεων ενώπιον διοικητικών επιτροπών, δικαστηρίων όλων των βαθμών δικαιοδοσίας και ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

 

 

Παροχή νομικών συμβουλών, εξωδικαστική και δικαστική υποστήριξη σε  υποθέσεις ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, σε θέματα εμπορικού, αστικού  και ποινικού δικαίου, θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών, ερμηνείας και εφαρμογής διεθνών και διμερών συμβάσεων, Ε.Σ.Δ.Α., νομολογίας Δ.Ε.Κ., Ε.Δ.Δ.Α.

Αναλύουμε τις ανάγκες σας
Υπογράφουμε τις λύσεις

Πετυχαίνουμε τους στόχους σας

Οι εταίροι

Γιώργος Παναγιωτόπουλος

Η έμφαση στη λεπτομέρεια και ο στρατηγικός σχεδιασμός οδηγούν στην επιτυχία.

Μαρία Κευγά

Ο δικηγόρος οφείλει να λειτουργεί με απόλυτη συναίσθηση της ευθύνης του, απέναντι στους ανθρώπους που εναποθέτουν στα χέρια του τα ύψιστα αγαθά τους

Λόγοι που μας
εμπιστεύονται

Υποστηρίζουμε τους εντολείς μας με υπευθυνότητα, εντιμότητα και ακεραιότητα.

 

Έχουμε την εμπειρία και τη σφαιρική και εξειδικευμένη γνώση του δικαίου.

 

Επεξεργαζόμαστε καινοτόμες ιδέες και λύσεις.

 

Χαράζουμε στοχευμένη και μακροπρόθεσμη στρατηγική.

 

Υπογράφουμε αυτό που προτείνουμε.

 

Ενεργούμε με ταχύτητα και μεθοδικότητα. Πετυχαίνουμε τους στόχους των εντολέων μας.

 

Ενδεικτικό πελατολόγιο

Μαρτυρίες πελατών μας

“Η GPMK παρέχει στις εταιρείες μου νομικές υπηρεσίες προσαρμοσμένες στις ανάγκες της διαρκούς επέκτασης και ανάπτυξής τους στην Ελλάδα και το εξωτερικό, με ευελιξία, ταχύτητα, απόλυτο επαγγελματισμό και προσήλωση στην επίτευξη των επιχειρηματικών μου στόχων.”

 

Μελέτης Τζαφέρης

SWISS APPROVAL – WGI

 

“Με τους εταίρους της GPMK έχουμε μια μακροχρόνια συνεργασία που την χαρακτηρίζει η εμπιστοσύνη και η επιτυχής διεκπεραίωσης των υποθέσεων των εταιρειών του ομίλου μας.”

 

Εμμανουήλ Παυλάκης

ΕΛ. Δ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΑΕΒΕΜΕ

 

“Επί οκτώ χρόνια συνεργαζόμαστε με τους δικηγόρους της GPMK, που εκπροσωπούν με επιτυχία τις εταιρείες του ομίλου μου, τις εφημερίδες μου, και εμένα προσωπικά ως επιχειρηματία. Τους εμπιστεύομαι απόλυτα γιατί είναι ειλικρινείς, αποφασιστικοί, αποτελεσματικοί και με την εμπειρία τους μου παρέχουν απόλυτη προστασία.”

 

Νικόλαος Καραμανλής

ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

 

 

“Η συνεργασία μου με την δικηγορική εταιρεία GPMK με κάνει να νοιώθω ασφαλής και σίγουρος για την επιχειρηματική μου ανάπτυξη και την άμεση διευθέτηση κάθε ζητήματος.”

 

Γιώργος Φούκας

FANCO

“Με την GPMK έχουμε εξαιρετική συνεργασία. Εκτιμώ ιδιαιτέρως την εντιμότητα που χαρακτηρίζει τους εταίρους της και τον επίμονο, δυναμικό και επαγγελματικό τρόπο που χειρίζονται τις υποθέσεις.”

 

Δημήτριος Πετροπουλέας

2Ε ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ  

“Είμαι πάντα αυστηρός στην επιλογή συνεργατών μου. Απαιτώ απόλυτη αφοσίωση, επαγγελματισμό, ταχύτητα και επιτυχή επίλυση προβλημάτων. Δεν δέχομαι ότι κάτι δεν μπορεί να γίνει. Όταν αποφάσισα να συνεργαστώ με την GPMK, την οποία μου σύστησαν, ήμουν αρκετά επιφυλακτικός, λόγω προηγούμενων μη επιτυχημένων συνεργασιών μου. Σήμερα μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι η επιλογή μου ήταν σωστή.”

 

Θάνος Δερματάκης

Ε. ΔΕΡΜΑΤΑΚΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ κ.λ.π. Α.Ε.

“Επί σχεδόν δύο δεκαετίες έχουμε συνεργασία με τους δικηγόρους της GPMK σε όλα τα ζητήματα που αφορούν τον συνεταιρισμό μας αλλά και τα μέλη μας. Όλοι μας έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις γνώσεις, την εντιμότητα και την επάρκειά τους καθώς σε ό,τι χρειασθήκαμε δόθηκαν πάντοτε άμεσες και επιτυχείς λύσεις.”

 

Αθανάσιος Καραδήμας

ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΣΠΕ

 

“Εμείς οραματιστήκαμε μια ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ, όμως η δικηγορική σας εταιρεία είναι αυτή που μας συνδράμει νομικά προκειμένου πλήρως και  με συνέπεια να πετύχουμε  τους σκοπούς μας. Μας δώσατε έτσι τη δυνατότητα να πούμε το μήνυμα μας σε γονείς, εκπαιδευτικούς και νέους ανθρώπους και δώσατε την ευκαιρία σε πολλούς νέους να μάθουν την αλήθεια για τα Ναρκωτικά..”

 

Σας ευχαριστούμε!

ΣΙΑ ΤΡΑΓΟΥΔΗ, Πρόεδρος

“ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΧΩΡΙΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ”

 

Για οποιαδήποτε νομική συμβουλή

Είμαστε δίπλα σας